Διαβούλευση: Oργάνωση της στάθμευσης στην περιοχή γύρω από το σταθμό μετρό "Άγιος Δημήτριος"

  • 0Votes
  • 1Response
Voting has ended.

Ελεγχόμενη στάθμευση

Rate this post

Καλησπέρα σας. Διάβασα όσα αναφέρονται σε τις 12 σελίδες της τεχνικής μελέτης και είδα και τις μετρήσεις οχημάτων σε ώρες αιχμής κλπ. Ωστόσο δεν γίνεται μνεία για τις δεκάδες θέσεις πέριξ του μετρό και του mall που καταλαμβάνονται από καταστήματα ή κατοίκους με χρήση εμποδίων (παλέτες, παλιά μηχανάκια, κλπ) για να εξασφαλίζουν έτσι μόνιμη θέση στάθμευσης. Τεράστιο πρόβλημα. Μια μέτρηση στις 16:00 θα κατέγραφε άπειρα περιστατικά. Αν δεν κόψετε αυτό, δεν θα λειτουργήσει σωστά. Τι θα κάνετε για αυτό το συγνωστο φαινόμενο; Ευχαριστώ πολύ.

1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
πριν 2 έτη

Ένα σχόλιο

  1. Μόνιμος σύνδεσμος στο σχόλιο
    Δήμος Αγίου Δημητρίου

    Η κατάληψη θέσεων με τοποθέτηση εμποδίων απαγορεύεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999) στο άρθρο 48 παράγραφος 1 το οποίο ορίζει: «H πρoσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματoς τoυ oδoστρώματoς με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγoρεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση oχημάτων ή περιoρίζεται η oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς.» Κατά συνέπεια αυτό είναι θέμα αστυνόμευσης, ανεξάρτητα από την εφαρμογή ρυθμίσεων ελεγχόμενης στάθμευσης. Σε ότι αφορά τα μηχανάκια, αν αυτά είναι σε κατάσταση κυκλοφορίας, με πινακίδες, δικαιούνται να σταθμεύουν στην οδό. Σε ότι αφορά τα διάφορα εμπόδια, στο βαθμό που η αστυνόμευση της στάθμευσης στην περιοχή θα ενταθεί για την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης, θα ελεγχθεί καλύτερα και αυτή η παράβαση.

    23 Μαρτίου 2020 στις 09:33

Σχολίασε