Το Δικαίωμα να Γνωρίζουμε

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε να ‘ανοίξει’ τα δεδομένα της και να πληροφορεί τους πολίτες για τα οικονομικά της, τα έργα της, τον προγραμματισμό της. Κάθε πολίτης πλέον έχει πρόσβαση στις δαπάνες, τα έσοδα, τις κατανομές πόρων, τα προγράμματα, την πρόοδο των έργων και άλλες κατηγορίες πληροφόρησης. Σε αυτόν τον πίνακα θα βλέπετε συγκεντρωμένες τις βασικές κατηγορίες της δημόσιας πληροφορίας που θα κοινοποιεί στο εξής η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και μπορείτε να επιλέγετε αυτές που σας ενδιαφέρουν, ώστε να γνωρίζετε περισσότερα.

Ο πίνακας αυτός αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου, με τον τίτλο “Έξυπνη Στερεά”, που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε πρότυπη περιφέρεια που καινοτομεί και δημιουργεί χρήσιμες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Μία από αυτές τις κατευθύνσεις είναι η ανοιχτή διακυβέρνηση και το δικαίωμα κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, να αξιολογεί και να ελέγχει τις αρχές της Περιφέρειας για το έργο και την αποτελεσματικότητά τους.

 

 

Πιλοτική - δοκιμαστική λειτουργία

Έργα & δράσεις

Συνολικός αριθμός έργων
535
12% Π.Ε. Ευρυτανίας
7% Π.Ε. Φωκίδας
14% Π.Ε. Βοιωτίας
24% Π.Ε. Ευβοίας
27% Π.Ε. Φθιώτιδας


Κατανομή έργων ανά θεματική ενότητα
  • Συγκοινωνίες
  • Διάφορα
  • Οικισμός - Περιβάλλον
  • Υδρευση - Αποχέτευση
  • Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Πολιτισμός
  • Εκπαίδευση
  • Εγγειοβελτιωτικά
  • Δημόσια Διοίκηση
  • Υγεία - Πρόνοια
Π.Ε. Ευρυτανίας
Π.Ε. Φωκίδας
Π.Ε. Βοιωτίας
Π.Ε. Ευβοίας
Π.Ε. Φθιώτιδας