Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»: Οι 11 προσκλήσεις, η κατανομή του προϋπολογισμού και το χρονοδιάγραμμα υποβολών

Πλαίσιο

Στις 18 Ιουνίου 2020 παρουσιάστηκε αναλυτικά το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ «Αντώνης Τρίτσης» από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο.

Το πρόγραμμα έχει διασφαλισμένους πόρους τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ, ενώ περιλαμβάνει περί τα 5.000 έργα, από την εκτέλεση των οποίων εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 40.000 νέες θέσεις εργασίας.

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έχει συμπεριληφθεί το σύνολο των έργων της προηγούμενης περιόδου (460 έργα – ύψους 650 εκατ. ευρώ) τα οποία είχαν εγκριθεί αλλά δεν είχαν χρηματοδότηση. Ήδη, εκτελούνται 77 έργα της προηγούμενης περιόδου, με συμβάσεις 105 εκατ. ευρώ, από τα οποία δημιουργήθηκαν 1.100 θέσεις εργασίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με σύντομους χαιρετισμούς οι κ.κ. Απόστολος Τζιτζικώστας – Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Ιωάννης Καλτσάς – εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,καθώς και ο Δημήτρης Παπαστεργίου – Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Προσκλήσεις

Πέρα από το πλαίσιο και τους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος που καταγράφονται στο ΦΕΚ Β΄ 1386/14-04-2020, παρουσιάστηκαν οι στόχοι, αλλά και οι έντεκα (11) επιμέρους προσκλήσεις που αναμένεται να δημοσιευτούν το αμέσως επόμενο διάστημα και έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου με προθεσμία υποβολών έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι 11 στοχευμένες προσκλήσεις του προγράμματος είναι οι εξής:

1. Έργα ύδρευσης — Προϋπολογισμός 300 εκ. €

Στόχος η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών με την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, σε πολλές πόλεις και οικισμούς της χώρας και η εξοικονόμηση του νερού με σύγχρονες μεθόδους.

2. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων — Προϋπολογισμός 200 εκ. €

Πρόσκληση που αφορά την αναβάθμιση υπαρχόντων βιολογικών καθαρισμών, κατασκευές νέων δικτύων αποχέτευσης και ιδιαιτέρως στους μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων νέους βιολογικούς καθαρισμούς καθώς αυτοί δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

3. Αξιοποίηση ΑΠΕ σε υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης — Προϋπολογισμός 150 εκ. €

Παρεμβάσεις οι οποίες θα μειώσουν σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό και οικονομικό κόστος για τις ΔΕΥΑ.

4. Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων — Προϋπολογισμός 220 εκ. €

Περιλαμβάνονται γωνιές ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή και έργα για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

5. Έργα αστικής αναζωογόνησης — Προϋπολογισμός 300 εκ. €

Αφορά αστικούς δήμους οι οποίοι πρακτικά είχαν εξαιρεθεί από τα προηγούμενα προγράμματα. Με τα έργα αυτά υλοποιούνται αναπτυξιακές παρεμβάσεις ποιότητας ζωής των πολιτών. Εντάσσονται και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης στις γειτονιές από σχετικά προγράμματα των δήμων, καθώς και δράσεις για αδέσποτα ζώα.

6. Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος — Προϋπολογισμός 300 εκ. €

Περιλαμβάνεται η αξιοποίηση εμβληματικών κτηρίων στους δήμους και αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής στέγης (έμφαση σε ΣΔΙΤ). Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν απαλλοτριώσεις αλλά και 14 σχολεία για παιδιά ΑμεΑ.

7. Αντισεισμική προστασία — Προϋπολογισμός 40 εκ. €

Μελέτες και έργα για την αντισεισμική προστασία σχολείων και αυτοδιοικητικών κτιρίων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας και το Υπουργείο Υποδομών.

8. Smart Cities — Προϋπολογισμός 130 εκ. €

Περιλαμβάνονται: α) Μέτρα και συστήματα πρόληψης-παρακολούθησης-ελέγχου στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας, β) Έξυπνα συστήματα και εφαρμογές στην κινητικότητα, την στάθμευση, την κυκλοφορία και ασφαλώς την ηλεκτροκίνηση, γ) Εξυπηρέτηση των πολιτών με ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα, δ) Υποστήριξη του τοπικού θεματικού τουρισμού, έξυπνα συστήματα για την ανάδειξη του Πολιτισμού — Τουρισμού, ε) Μείωση της ενεργειακής σπατάλης στους Δήμους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ηλεκτροκίνηση, τέθηκε παράλληλα σε διαβούλευση (17/06/2020) το σχέδιο νόμου “Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου προβλέπεται οι κάτωθι υποχρεώσεις των ΟΤΑ:

 • Δημιουργία δωρεάν θέσεων στάθμευσης για Η/Ο (άρθρο 4)
 • Ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο (άρθρο 17)
 • Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Η/Ο (άρθρο 18)

9. Ανοιχτοί χώροι — Προϋπολογισμός 40 εκ. €

Πρόγραμμα αναβάθμισης χωρών αθλητικών υποδομών, αναψυχής για τα παιδιά, με στόχο την βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών και την ασφάλεια των παιδιών. Σε αυτή την πρόσκληση επίσης εντάσσεται το πρόγραμμα ελεύθερης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις ακτές και τη θάλασσα.

10. Αγροτική Οδοποιία — Προϋπολογισμός 70 εκ. €

Στόχος της πρόσκλησης είναι η διευκόλυνση των αγροτών και άλλων επαγγελματιών που σχετίζονται μαζί τους και ειδικότερα η ασφάλεια των μετακινήσεων τους.

11. Μελέτες — Τεχνική Υποστήριξη για Δήμους — Προϋπολογισμός 100 εκ. €

Στόχος είναι να διευκολυνθούν όλοι οι δήμοι που έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα οι δήμοι με σοβαρές ελλείψεις στις τεχνικές τους υπηρεσίες.

Προτεινόμενες Υπηρεσίες

Σκοπός της πρότασής μας είναι η αποτύπωση των αναπτυξιακών αναγκών των ΟΤΑ, των επιμέρους διευθύνσεων και νομικών προσώπων τους ως δικαιούχων του Προγράμματος, προκειμένου:

 • να χρηματοδοτηθούν εγκαίρως και επαρκώς δράσεις που προβλέπονται στον Επιχειρησιακό τους Σχεδιασμό
 • να ενταθούν οι ενέργειες δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών με τη συμμετοχή σε συμπράξεις αναπτυξιακών – ερευνητικών έργων
 • να αυξηθεί σημαντικά η χρήση ΤΠΕ στις διάφορες λειτουργίες και κυρίως στη διεπαφή με τους πολίτες (εξυπηρέτηση, διαβουλεύσεις, συμμετοχή), οδηγώντας και σε μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • να δοθεί μια νέα δυναμική στην τοπική οικονομία με προώθηση του έξυπνου οικονομικού και ψηφιακού μετασχηματισμού

Η πρόταση της Crowdpolicy προς τους ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος, συνοψίζεται στις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Κατηγοριοποίηση των Έργων σε ένα δυναμικό Action Plan, όπου θα γίνεται σύνδεση με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και θα δρομολογούνται επόμενες ενέργειες
 2. Προτεινόμενος κατάλογος των έργων/δράσεων του Action Plan σε εν δυνάμει προτάσεις. Δημιουργία online φακέλου που θα περιέχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) Ρυθμιστικό Πλαίσιο, β) Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου, γ) Λίστα Εμπλεκόμενων Κεντρικών Αρχών/ Ενδιάμεσων Υπηρεσιών Διαχείρισης – ΕΥΔ
 3. Προετοιμασία υποδειγμάτων Επιστολών και Κειμένων Εργασίας για προσέγγιση των αντίστοιχων πολιτικών και υπηρεσιακών Επικεφαλής των Διαχειριστικών Αρχών / ΕΥΔ, για την προετοιμασία προσκλήσεων
 4. Υποστήριξη στην ωρίμανση έργων – σύνταξη φακέλων υποβολής (Φόρμα Υποβολής / Τεχνικό Δελτίο)
 5. Σύντομες προτάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών Ψηφιακού Μετασχηματισμού με αποδέκτες τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Όσον αφορά στο τελευταίο σημείο, η Crowdpolicy προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού για Δήμους και Περιφέρειες μέσα από τα CrowdApps, ένα σύνολο cloud εφαρμογών που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και ειδικότερα της πρόσκλησης 8 — Smart Cities:

Συνοπτικά παρουσιάζουμε τις πιo σημαντικές:

 • E-Government portal: ολοκληρωμένη πληροφόρηση του πολίτη, δημότη και επισκέπτη, σε όλα τα θέματα για τον Δήμο ή την Περιφέρεια. Η πύλη εξασφαλίζει τη διαφάνεια, ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από το κέντρο ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-gov center για παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών.
 • Chat Bot: εξυπηρετεί φορείς, πολίτες, επιχειρήσεις και οποιονδήποτε θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες ή να εξυπηρετηθεί σχετικά με τον Δήμο σε ένα ενιαίο περιβάλλον με φυσική γλώσσα, το οποίο μάλιστα ήδη υπάρχει στα κινητά των χρηστών (Facebook Messenger, viber, whatsapp, widget στο site κοκ)
 • Crowd Participation: πλατφόρμα που επιτρέπει την οργάνωση και πραγματοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης για τα έργα και τις δράσεις της Πόλης, του Δήμου ή της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση
 • [email protected]: σύγχρονο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την αποτελεσματική διαχείριση και απεικόνιση των έργων και των δράσεων του Δήμου.

Αναλυτικά όλες οι εφαρμογές των CrowdApps είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο https://hello.crowdapps.net/index/ .

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2169002600.