Νέα πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προχώρησε στην υλοποίηση πύλης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government Portal) η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση https://www.mwlesvos.gr/.

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση έγινε από την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy.

Βασικός στόχος της νέας πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση και η παροχή σύγχρονων απομακρυσμένων υπηρεσιών για τους δημότες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες του Δήμου.

Βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της νέας πύλης είναι:

  • Κέντρο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για απομακρυσμένη ψηφιακή διεκπεραίωση αιτημάτων και επικοινωνία με τον Δήμο.
 

Δείτε το κέντρο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:

https://www.mwlesvos.gr/request-form/

Δείτε την πλατφόρμα διαβούλευσης εδώ:

http://hello.crowdapps.net/participation-mwlesvos/

Μιλήστε στον ψηφιακό βοηθό του Δήμου Δυτικής Λέσβου:

https://www.messenger.com/t/108365597441322

Το e-Government Portalη πλατφόρμα διαβούλευσηςτο κέντρο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ο ψηφιακός βοηθός, Δυτική Λέσβος Bot αποτελούν μέρος της σουίτας Cloud εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης CrowdApps.

Τα CrowdApps είναι η ολοκληρωμένη σουίτα cloud εφαρμογών για πόλεις, δήμους, περιφέρειες και τοπικές ομάδες πολιτών. Υποστηρίζουν τη συμμετοχικότητα, την επικοινωνία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την τοπική ανάπτυξη και την εθελοντική προσφορά και αποτελούν βέλτιστες καλές πρακτικές σύγχρονης διακυβέρνησης.

Όλες οι εφαρμογές λειτουργούν σε cloud περιβάλλον. Η Crowdpolicy παρέχει συνεχή λειτουργική και τεχνική υποστήριξη για τη σωστή χρήση και αξιοποίησή τους. Μπορείτε να δείτε στη συνέχεια τη χρήση τους, χρήσιμες εφαρμογές και σχετικά άρθρα, επιλέγοντας την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Crowdapps: hello.crowdapps.net

Crowdpolicy: www.crowdpolicy.com