Δικτύωση και χρηματοδότηση των Δήμων με νέα ευρωπαϊκά προγράμματα

Η CrowdPolicy, αυτές τις δύσκολες ώρες που αντιμετωπίζουμε όλοι με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19, συνεχίζει και εντείνει την προσπάθειά της για την εξεύρεση και εφαρμογή συμμετοχικών και καινοτόμων λύσεων που θα βοηθήσουν την κοινωνία μας να ανταπεξέλθει στην παρούσα πολύπλευρη κρίση. Η CrowdPolicy στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός στις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές και στους πολίτες προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες και επιδιώκοντας την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που προωθούν την αποτελεσματική λειτουργία των ΟΤΑ, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας σας γνωστοποιούμε δύο νέες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται σε Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές με αντικείμενο την δικτύωσή τους και στόχο την τεχνολογική αναβάθμιση, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης. Η CrowdPolicy, με την πολύχρονη εμπειρία της στην διαχείριση Ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων, θα χαρεί να συμβάλλει στην υποβολή πρότασης ελληνικών Δήμων στις δράσεις αυτές, προσφέροντας παράλληλα τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία.

Cultural Heritage in Action: Υποβολή καλών πρακτικών διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η δράση “Cultural Heritage in Action” υλοποιείται ως μέρος του «Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δράσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά» (European Framework for Action on Cultural Heritage) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μάθησης από ομότιμους (peer learning), το οποίο θα επιτρέψει σε πάνω από 100 τοπικές και περιφερειακές αρχές να ανταλλάξουν εμπειρίες σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ποιές καλές πρακτικές μπορούν να υποβληθούν; Οι πρακτικές μπορούν να είναι πολιτικές, έργα, εκδηλώσεις ή οργανωτικές δομές που έχουν υλοποιηθεί από τοπικές και περιφερειακές αρχές. Μπορούν να υλοποιούνται από τις ίδιες τις αρχές ή από άλλους τοπικούς φορείς. Αναζητούνται πρακτικές που είναι καινοτόμες, αποτελούν έμπνευση για άλλες πόλεις και περιοχές και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.

Η πρόσκληση αφορά τοπικές και περιφερειακές αρχές ανεξαρτήτως μεγέθους (αγροτικές περιοχές, πόλεις, μεγάλα αστικά κέντρα, Περιφέρειες) από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναζητούνται πρακτικές που συνδέονται με τουλάχιστον 1 από τα 3 εξής θέματα:

  • Συμμετοχική διακυβέρνηση πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Δημιουργική επανάχρηση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Ποιότητα των παρεμβάσεων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι υποβολές γίνονται έως τις 27 Μαρτίου 2020.

 

Intelligent Cities Challenge (ICC): Διαγωνισμός καινοτομίας έξυπνων πόλεων

Το ICC θα ενώσει τις πόλεις της ΕΕ στην αξιοποίηση της ευκαιρίας για πράσινη έξυπνη αειφόρο ανάπτυξη, βελτίωση της ποιότητας ζωής και προώθηση νέων ευκαιριών για τους πολίτες. 100 πόλεις θα λάβουν υποστήριξη παγκόσμιας κλάσης — αυτοπροσώπως, σε απευθείας σύνδεση και ως κοινότητα, μέσω των παρακάτω καναλιών:

  1. Συμβουλές εμπειρογνωμόνων προσαρμοσμένες στην πόλη σας: Οι περιφερειακοί ειδικοί θα υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα βασισμένο στη συλλογική εμπειρογνωμοσύνη πάνω από 100 έξυπνων στρατηγικών πόλης, προσαρμοσμένες στα μεγαλύτερα θεματικά ζητήματα για την πόλη σας — είτε πρόκειται για ενέργεια, κινητικότητα ή ασφάλεια, είτε για άλλες τοπικές προτεραιότητες.
  2. Κοινοτικές συμβάσεις: Τακτικές συναντήσεις του ευφυούς οικοσυστήματος της ΕΕ για τη σύγκριση των επιδόσεων, mentoring από ομιλητές παγκόσμιας κλάσης, λήψη στοχευμένης εκπαίδευσης και κοινή δράση, πρότυπα ή διαμόρφωση αγορών.
  3. Online εργαλειοθήκη: Λάβετε οδηγίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για βασικούς παράγοντες (π.χ. δημιουργώντας αξία από τα ανοιχτά δεδομένα, καταργώντας τα εμπόδια στην αγορά για τις ΜΜΕ, βρίσκοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα με γνώμονα τα αποτελέσματα). Χρησιμοποιήστε επίσης καινοτόμα εργαλεία για να εμπλέξετε τους πολίτες ώστε να κατανοούν τις απόψεις τους και να τους βοηθήσουν να παρακολουθήσουν την πρόοδό σας.
  4. Συμβουλευτική για την πραγματοποίηση συνεργασιών — στο εσωτερικό και στο εξωτερικό: Λάβετε προσωπικές οδηγίες από πρωταθλήτριες πόλεις της καινοτομίας οι οποίες μπορούν να σας οδηγήσουν στις δικές τους διαδρομές και να σας συνδέσουν με τις δικές τους λύσεις.
   

Απευθύνεται σε τοπικές δημόσιες αρχές (δηλ. Δήμους, Περιφέρειες) που είτε είναι υπεύθυνοι είτε συμμετέχουν στη χρηματοδότηση ή / και την εφαρμογή μιας πολιτικής ή προγράμματος μιας πόλης που σχετίζεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την βιώσιμη αστική ανάπτυξη που αντιπροσωπεύουν πόλεις με περισσότερους από 50.000 κατοίκους.

Οι υποβολές γίνονται έως τις 29 Μαϊου 2020.

Η CrowdPolicy είναι στη διάθεσή σας για να συνδράμει στην προσπάθεια υποβολής μιας ανταγωνιστικής πρότασης. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας ώστε να διερευνήσουμε τις προϋποθέσεις ένταξής σας και να σχεδιάσουμε την πρότασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2169002600 είτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].