Έκτατη ανακοίνωση για το WiFi4EU

Λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόζονται σε πολλούς δήμους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την 4η και την τελευταία πρόσκληση WiFi4EU.

Ενόψει της κρίσης του Κορονοϊού, η οποία πλήττει σοβαρά ορισμένους δήμους και περιφέρειες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την 4η και τελευταία πρόσκληση στο WiFi4EU. Η κατάσταση αυτή δεν θα παρείχε σε όλους τους δήμους ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην πρόσκληση.

Θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση για όλους τους δήμους για τη νέα ημερομηνία της πρόσκλησης μόλις προσπεραστεί η κρίση αυτή και θα επανέλθει η κανονική κατάσταση σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Κανένας επιλέξιμος δήμος δεν θα χάσει την ευκαιρία να κερδίσει ένα κουπόνι μόλις ανοίξει η τέταρτη πρόσκληση.

H ΕΕ υποστηρίζει όλους όσους επηρεάζονται από την παρούσα κατάσταση.

Περισσότερες πληροφορίες για την αναβολή της πρόσκλησης στο https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=671691&newsletter=1045&lang=en

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Crowdpolicy site: www.crowdpolicy.com

European Commission: https://ec.europa.eu/info/index_en