Βασικός στόχος της πλατφόρμας Visit City είναι η ολοκληρωμένη προβολή τουριστικών και πολιτιστικών σημείων του τόπου, η προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που υποστηρίζει ο προορισμός, η προώθηση εναλλακτικών περιηγήσεων και η ανάδειξη της ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας, αλλά και της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά:
  • Προσφέρει σε κάθε επισκέπτη τη δυνατότητα να αντλήσει αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες σε ελάχιστο χρόνο και να αλληλεπιδράσει μέσω chatbot
  • Παρέχει άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση για θέματα τουρισμού
  • Αξιοποιεί υφιστάμενο και νέο περιεχόμενο από το Δήμο
  • Ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος
  • Event calendar
  • Συσσώρευση περιεχομένου (aggregation) από τρίτα μέσα social media με λέξεις κλειδιά