Η πλατφόρμα απευθύνεται σε Δήμους και Τοπικές Κοινότητες.  Κύριος στόχος είναι η δημιουργία κοινότητας συντήρησης και επέκτασης (community building) από τους ίδιους τους δημότες.
 
Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται επιτρέπει την εύκολη και άμεση επέκταση του δικτύου, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, με την απλή τοποθέτηση και ρευματοδότηση ενός κόμβου που βρίσκεται σε ακτίνα λήψης με το δίκτυο. Το κόστος του κάθε κόμβου είναι ιδιαίτερα χαμηλό, τοποθετείται με εξαιρετική ευκολία και δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση.
 
H ανάπτυξη του δικτύου, μέσω της συμμετοχής των δημοτών, στη λειτουργία και επέκτασή του μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρηματίες μπορούν να εκμεταλλευτούν και να επεκτείνουν την τεχνολογία του “Social WiFi” σε τοπικό επίπεδο και να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις καινοτομίας και τεχνολογίας, κάτι που θα οδηγήσει σε νέες θέσεις απασχόλησης και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
 
Πρόσθετες λειτουργίες - υπηρεσίες:
  • Υπηρεσίες Crowdsourcing
  • Δημιουργία κοινότητας Wi-Fi για την συντήρηση και επέκτασή του
  • Micro-site υποστήριξης δικτυακού τόπου και καμπάνια σε social media
Το δίκτυο χρησιμοποιεί τεχνολογία mesh, η οποία συνδυάζει χαμηλό κόστος εγκατάστασης καθώς και λειτουργίας με δυνατότητα επέκτασης του δικτύου γρήγορα και άμεσα χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις.