Το νέο πρωτοποριακό και καινοτόμο portal εκτός από σημαντικές πληροφορίες διοικητικής φύσεως που περιέχει (π.χ Διοίκηση, οικονομικά στοιχεία, αποφάσεις, χρήσιμα τηλέφωνα κ.λπ.), δίνει τη δυνατότητα σε όσους επισκέπτες ενδιαφέρονται να ελλιμενισθούν να αντλήσουν πλήρη ενημέρωση για τα σημεία ελλιμενισμού, τον τοπικό καιρό, αλλά και τα τέλη ελλιμενισμού, ενώ σε μελλοντική αναβάθμιση θα μπορούν να προβούν σε ηλεκτρονική πληρωμή αυτών. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες για την παραχώρηση χώρων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προς τους ενδιαφερόμενους και δικαιούχους, όπως και αρχείο με τα κατάλληλα έγγραφα και αιτήσεις που πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα. Το σύγχρονο περιβάλλον του portal είναι ειδικά υλοποιημένο για άτομα με αναπηρία.