Το e-services είναι ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν απομακρυσμένα αιτήματα για πιστοποιητικά ή άλλες ενέργειες προς τις υπηρεσίες του Δήμου, ακολουθώντας τις μοντελοποιημένες διαδικασίες και υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Καθώς παρέχεται αυθεντικοποίηση μέσω TaxisNET, τα αιτήματα μπορούν να παραδίδονται πλήρως ηλεκτρονικά μέσα από τη θυρίδα του πολίτη.
 
Ειδικά χαρακτηριστικά ευκολίας και ευελιξίας για τις ανάγκες του Δήμου:
 • Προσαρμογή θεματικών ενοτήτων και κατηγοριών υποβολής αιτημάτων με βάση τις ανάγκες του Δήμου.
 • Μοντελοποίηση των διαδικασιών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με TaxisNET, eIDAS και άλλα μελλοντικά συστήματα αυθεντικοποίησης (πχ με Τράπεζες) για παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών από απόσταση, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας. (Εφόσον από το δήμο παρέχονται οι σχετικές προσβάσεις και διεπαφές)
 • Παρουσίαση στατιστικών των διαδικασιών και δυνατότητα λήψης αιτημάτων για εσωτερική αξιοποίηση από το Δήμο
 • Δημιουργία της θυρίδας του πολίτη όπου θα μπορεί να παρακολουθήσει την κατάσταση των αιτημάτων του, να κατεβάσει το αρχείο σε μορφή pdf ή να αναζητήσει το πιστοποιητικό σε μεταγενέστερο χρόνο
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης της πλατφόρμας και διασύνδεσης μέσω APIs για λήψη υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με GTPR
 
Ενδεικτικά αιτήματα που μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά (εκτός από προβλήματα σε υποδομές, δρόμους κ.α). Οι επιλογές θα ενεργοποιούνται ανάλογα με την επιχειρησιακή ετοιμότητα ή ανάγκες της υπηρεσίας:
 • ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
 • ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
 • ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΑΣΙΝΟ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΔΕΥΑΗ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ