Στόχος


Στόχος της υπηρεσίας είναι η εξόφληση των οφειλών προς τους Δημόσιους Οργανισμούς (Δήμους, Περιφέρειες, κλπ)  με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω διαδικτύου, ώστε να:
  • αποφεύγεται η ταλαιπωρία και η καθυστέρηση στα ταμεία
  • αυξάνεται η εισπραξιμότητα
  • προάγονται υπηρεσίες αξίας προς τις τοπικές επιχειρήσεις
Μέσω της υπηρεσίας Crowdpayments οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν ηλεκτρονικά το σύνολο των οφειλών τους προς τους Δημόσιους Οργανισμούς (Δήμους, Περιφέρειες, κλπ). Ενδεικτικά είναι τα δημοτικά τέλη, οι κλήσεις παράνομης στάθμευσης, οι συνδρομές σε δημοτικά γυμναστήρια ή άλλες υποδομές κ.ά.
Η εξόφληση γίνεται άμεσα και με ασφάλεια, είτε με χρήση κάρτας (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης), είτε με χρέωση λογαριασμού και μεταφοράς ποσού, απευθείας από το διαδικτυακό τόπο του Δημόσιου Οργανισμού (Δήμος, Περιφέρεια, κλπ)

 Δυνατότητες

 
Η δυνατότητα πληρωμών θα παρέχεται μέσω σταθερού υπολογιστή αλλά και φορητών συσκευών, ενώ ο σχεδιασμός έχει γίνει ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί σε ψηφιακά πορτοφόλια καθώς και σε chatbot.
Το σύνολο των προαναφερθέντων συναλλαγών αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σε πραγματικό χρόνο και είναι διαθέσιμα με API προς την εφαρμογή Crowdpayments.
Η πλατφόρμα αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο στα χέρια των Δήμων που θέλουν να δώσουν μία ανάσα στη χρονοβόρα διαδικασία των οικονομικών συναλλαγών και να προωθήσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.


Συνδεσιμότητα


Η εφαρμογή Crowdpayments μπορεί να συνδεθεί:
  • Με λογιστικά συστήματα - back office της Ελληνικής Αγοράς  (λειτουργεί και  αυτόνομα με εξαγωγή στοιχείων)
  • Με συστήματα όλων των Τραπεζών (Συστημικών και Συνεταιριστικών) μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ
  • Με υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης χρηστών εάν υπάρχουν
Για την σύνδεση με την εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την πύλη της ΑΑΔΕ (Taxisnet), ή οι κωδικοί της ιστοσελίδας του Δημόσιου Οργανισμού (Δήμος, Περιφέρεια, κλπ).
Η υπηρεσία Crowdpayments είναι μέρος των προϊόντων FintelioX  Gov της Crowdpolicy