Η πλατφόρμα Έργα σε χάρτη είναι ένα σύγχρονο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την αποτελεσματική διαχείριση και απεικόνιση των έργων και των δράσεων του Δήμου.
 
Στην ψηφιακή πλατφόρμα μπορούν να αποτυπώνονται, με γεωγραφική – πληροφοριακή αναφορά, τα τεχνικά έργα (π.χ. έργα γενικής ανάπλασης, οδοποιίας, πεζοδρομήσεων, πρασίνου, σχολικών κτιρίων, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, μνημείων, μελέτες χωροθέτησης κτιρίων, εποχιακά έργα κλπ.) και οι δράσεις (κοινωνικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, τουριστικές, επιχειρηματικές κλπ.) του Δήμου, μαζί με τα στοιχεία προόδου τους.
 
Το σύστημα αποτελείται από την Εξωτερική (G- External) απεικόνιση για το γενικό κοινό, με διαθέσιμα τα στοιχεία των έργων και δράσεων που θα επιλέγονται από τον Δήμο και από την Εσωτερική (G- Internal) απεικόνιση για τα στελέχη του Δήμου για εσωτερική χρήση.
 
Η πλατφόρμα διαθέτει, επιλεγμένα από τους ενδιαφερόμενους, στοιχεία έργων και δράσεων όπως και ενημερώσεις των έργων που εκτελούνται ή σχεδιάζονται στην περιοχή τους ή αλλού, με δυνατότητα αξιολόγησης (rating) και σχολιασμού (commenting).
 
Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης πορείας επιλεγμένων έργων (μέσω της λίστας «my favourite works») και ενημέρωσης με τη λειτουργικότητα geo-alerting για οποιοδήποτε νέο έργο στην περιοχή.