ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Παρέχουμε μια σουίτα εφαρμογών και λύσεων, οι οποίες έρχονται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σύγχρονες, αποτελεσματικές και εξατομικευμένες μεθόδους.

Κατέβασε την εφαρμογή!

City on app preview