Ελεύθερη Συμμετοχή

 • 0Votes
 • 0Responses
Voting has ended.

Πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας σε εγχώριο επίπεδο.

Κορυφαίοι επιστήμονες με στολές προστασίας (hazmat) σε εργαστήρια BSL-4 ή γενικότερα σε εργαστήρια υψηλής ασφαλείας, όπου θα γίνει έγχυση μέσω εμβολίων σε μαζική κλίμακα με την ίδια ασθένεια – ιό – μικρόβιο – παράσιτο – παθογόνο μεμονωμένα και  σε συνδυασμό σε πολλαπλά πολύ άρρωστα εξανθρωπισμένα ποντίκια & σε πολλούς πολύ άρρωστους ουρακοτάγκους – πιθήκους – μαϊμούδες  – χιμπατζήδες – γορίλες (γενικά σε όλους τους οργανισμούς που έχουν κοινό βιολογικό – γενετικό υλικό με ανθρώπους) που χρειάζονται επειγόντως θεραπεία, σε πολλαπλά organs-on-chips (από τα κύτταρα – βλαστικά κύτταρα – κλπ των ανθρώπων) πλήρους ανθρώπινους σώματος και σε βιολογικά εκτυπωμένα τρισδιάστατα όργανα (από τα κύτταρα – βλαστικά κύτταρα – κλπ των ανθρώπων) πλήρους ανθρώπινου σώματος με συνεχής παρακολούθηση & διάγνωση των πολλαπλών οργανισμών, των πολλαπλών organs-on-chips πλήρους ανθρώπινου σώματος και των πολλαπλών βιολογικών εκτυπωμένων τρισδιάστατων οργάνων πλήρους ανθρώπινου σώματος [με μηχανήματα νέας γενιάς PET / MRI σε όλη την επιφάνεια ταυτόχρονα, με μηχανήματα νέας γενιάς PET / CT σε όλη την επιφάνεια ταυτόχρονα, με νέα μηχανήματα παραγωγής ανιχνευτών περοβσκίτη υψηλής ευαισθησίας για ακτίνες Χ και ίσως για ακτίνες G χαμηλής ενέργειας, με κάθε τύπο νέας γενιάς μηχανήματος υπερηχογραφικής μοριακής απεικόνισης σε όλη την επιφάνεια ταυτόχρονα, με βιοψίες, με όλους τους τύπους τελευταίας τεχνολογίας μικροσκοπίων, με κυτταρομετρία μάζας, με πλήρη τεστ (αίματος – σάλιου – ούρων – κοπράνων) κ.λπ].  Ως συνέχεια, διεξαγωγή πειραμάτων με ακτινοθεραπεία FLASH, πειράματα με κάθε τύπο βιολογικές – φωτονικές – ηχητικές – υπερήχων – κυματικές – δονητικές – παλμικές – μαγνητικές – ηλεκτρικές – κ.λπ. διεγέρσεις ταυτόχρονα σε όλους τους πολλαπλούς οργανισμούς όπως και στα πολλαπλά organs-on-chips πλήρους ανθρώπινου σώματος και στα πολλαπλά βιολογικά εκτυπωμένα τρισδιάστατα όργανα πλήρους ανθρώπινου σώματος, επίσης πειράματα μεμονωμένων ενέσεων όλων των υπαρχόντων φαρμάκων – εμβολίων, μεμονωμένων ενέσεων όλων των ασφαλών χημικών ουσιών του περιοδικού πίνακα, μεμονωμένων ενέσεων όλου του απλού και εξελιγμένου βιολογικού – γενετικού υλικού & μεμονωμένες ενέσεις όλων των απλών & εξελιγμένων μικροοργανισμών & μεταγενέστερα ενέσεις όλων των συνδυασμών φαρμάκων – εμβολίων, όλων των συνδυασμών ασφαλών χημικών ουσιών του περιοδικού πίνακα, όλων των συνδυασμών του είτε απλού είτε εξελιγμένου βιολογικού – γενετικού υλικού, όλων των συνδυασμών είτε απλών είτε εξελιγμένων μικροοργανισμών & μεταγενέστερα όλων των συνδυασμών των προαναφερόμενων (φάρμακων – εμβολίων, ασφαλών χημικών ουσιών του περιοδικού πίνακα, απλού η εξελιγμένου βιολογικού –  γενετικού υλικού & μικροοργανισμών) σε μίγματα & σε καραντίνα στους πολλαπλούς οργανισμούς , στα πολλαπλά organs-on-chips πλήρους ανθρώπινου σώματος και στα πολλαπλά βιολογικά εκτυπωμένα τρισδιάστατα όργανα πλήρους ανθρώπινου σώματος με συνεχής παρακολούθηση & διάγνωσή τους [με μηχανήματα νέας γενιάς PET / MRI σε όλη την επιφάνεια ταυτόχρονα, με μηχανήματα νέας γενιάς PET / CT σε όλη την επιφάνεια ταυτόχρονα, με νέα μηχανήματα παραγωγής ανιχνευτών περοβσκίτη υψηλής ευαισθησίας για ακτίνες Χ και ίσως για ακτίνες G χαμηλής ενέργειας, με κάθε τύπο νέας γενιάς μηχανήματος υπερηχογραφικής μοριακής απεικόνισης σε όλη την επιφάνεια ταυτόχρονα, με βιοψίες, με όλους τους τύπους τελευταίας τεχνολογίας μικροσκοπίων, με κυτταρομετρία μάζας, με πλήρη τεστ (αίματος – σάλιου – ούρων – κοπράνων) κ.λπ]. Τέλος, δημιουργία 5 ξεχωριστών εμβολίων με τις ασφαλέστερες βιοχημικές ουσίες (που δουλεύουν έναντι της ασθένειας – ιού – μικροβίου – παράσιτου – παθογόνου), με τα καλύτερα & ασφαλέστερα αντισώματα (από τους επιζώντες), με εξελιγμένα κύτταρα ΝΚ [ένεση στον θύμο αδένα (με μιμητικά ικριώματα από ένα ασφαλές βιοδιασπώμενο υλικό που θα διαλυθεί αργότερα για να δώσει ώθηση & στα υπόλοιπα)], με εξελιγμένα Β-κύτταρα [ένεση στο μυελό των οστών (με μιμητικά ικριώματα από ένα ασφαλές βιοδιασπώμενο υλικό που θα διαλυθεί αργότερα για να δώσει ώθηση & στα υπόλοιπα)] & με εξελισσόμενα δολοφονικά & βοηθητικά Τ-κύτταρα [ένεση στο θύμο αδένα & στον μυελό των οστών (με μιμητικά ικριώματα από ένα ασφαλές βιοδιασπώμενο υλικό που θα διαλυθεί αργότερα για να δώσει ώθηση & στα υπόλοιπα) με υποδοχείς που αναγνωρίζουν το μόριο που ονομάζεται MR1, με υποδοχείς που αναγνωρίζουν τα μόρια καρκινικών EVs & γενικά όλα τα συγκεκριμένα μόρια – υπομόρια καρκινικών & ιογενών κυττάρων για να τα καταστρέψουν] με μέτρο όλα μετά από in vitro εξέλιξη στα πολλαπλά organs-on-chips πλήρους ανθρώπινου σώματος και στα πολλαπλά βιολογικά εκτυπωμένα τρισδιάστατα όργανα πλήρους ανθρώπινου σώματος για να βρεθούν όλοι οι υποδοχείς και τα αντισώματα που αναγνωρίζουν όλα τα καρκινικά και ιογενή αντιγόνα – μόρια – υπομόρια ώστε να τα εξαλείψουν in vivo. Αυτά τα 5 εμβόλια θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ασθενειών – ιών – μικροβίων – παρασίτων – παθογόνων έως ότου αδρανοποιηθεί ή νεκρωθεί ο ιός για να δημιουργηθεί το λεγόμενο εμβόλιο.


Σχετικό υλικό
 •      
 • 0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
  Loading...
  πριν 4 έτη

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  Σχολίασε