Ελεύθερη Συμμετοχή

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Καταγραφή αναγκών & αναζήτηση τρόπου κάλυψης

Δυναμική και δομημένη αποτύπωση αναγκών σε επίπεδο εργαζόμενου, ομάδας εργαζομένων, κλπ στους τομείς πρώτης γραμμής¨ (κατανάλωση ανά ημέρα/ασθενή/αριθμό ασθενών/τυπολογία πρωτοκόλλου/κλπ).

Άθροιση σε όλα ανώτερα επίπεδα Τομέας/Κλινική/Νοσοκομείο/Περιοχή/…

Δυνατότητα κάλυψης αυτών των αναγκών από ιδιώτες/ιδρύματα/ΜΚΟ/κλπ σε όποιο επίπεδο επιθυμούν.

Δυνατότητα χρήσης από κεντρικές αρχές για γνώση υπολειπόμενων αναγκών και προτεραιοποίηση κάλυψής τους.

Προτάσεις εταιρειών ή και φορέων για δυνατότητες παραγωγής υλικών για τα οποία υπάρχουν καταγεγραμμένες ανάγκες και που δύσκολα ή με αυξημένες τιμές βρίσκονται στην διεθνή αγορά. (π.χ. παραγωγή μασκών, προστασία οφθαλμών, κλπ με εκτυπωτές 3D, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που με μετατροπή παραγωγής μπορούν να προμηθεύσουν υλικά)

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...
πριν 4 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε