Ελεύθερη Συμμετοχή

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Ηλεκτρονική αναπλήρωση αποθεμάτων

Online υπηρεσία συνεργατικής αναπλήρωσης αποθεμάτων της Retail-Link, στην οποία προμηθευτές και αγοραστές έχουν τη δυνατότητα:

  • Να συγχρονίζουν τους προϊοντικούς τους καταλόγους (Master Data Alignment)
  • Να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά τα αρχεία εφοδιαστικής αλυσίδας (αποθέματα, ζήτηση καταστημάτων, in transit κ.ο.κ.)
  • Να λαμβάνουν αυτόματα, βάσει αλγοριθμικών υπολογισμών τη βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας, βασισμένη σε ιστορικά στοιχεία
  • Να συμφωνούν ηλεκτρονικά στην ποσότητα παραγγελίας με record των αλλαγών στις αλλαγές/προτάσεις από τους συναλλασσομένους
  • Να λαμβάνουν έγκυρη και άμεση στατιστική πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών αναπλήρωσης, βάσει προκαθορισμένων KPIs
  • Να καταχωρούν τα δεδομένα τους αυτόματα στο πληροφοριακό τους σύστημα (EDI)
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 2 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε