Ελεύθερη Συμμετοχή

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Ενίσχυση της έρευνας

Η γεωργική έρευνα αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό, αλλά, όχι πάντα, το κύριο συστατικό της καινοτομίας, γι’ αυτό και τα ερευνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να αποτελούν παράλληλες και συντονισμένες διαδικασίες του συστήματος καινοτομίας. Για αυτό το λόγο θα ήταν ωφέλιμο να ενισχυθεί η έρευνα στον τομέα της γεωργίας, να προωθηθούν αλλά και να γνωστοποιηθούν  καινοτόμες πρακτικές οι οποίες θα φέρουν απτά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον.

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 5 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε