Ελεύθερη Συμμετοχή

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Γεωργία ακριβείας

Αναπτύσσοντας τη  γεωργία ακριβείας οι καλλιέργειες σε κάθε χωράφι μπορούν να εντοπιστούν από δορυφόρο, ώστε να γίνονται γνωστές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των καλλιεργειών επιτρέπεται μέσω των δορυφορικών εικόνων, χάρη στις οποίες είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο όγκος της συγκομοιδής.
Οι εικόνες επίσης δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ασθενειών, ώστε να ψεκάζονται μόνο τα άρρωστα τμήματα
Η εφαρμογή αυτή βασίζεται σε τεχνολογίες ικανές να καταγράψουν με ακρίβεια την τρέχουσα κατάσταση στους αγρούς, να διαχειριστούν την πληροφορία και στο τέλος να εφαρμόσουν τις εισροές ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε στιγμής ξεχωριστά.
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
πριν 3 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε