Ελεύθερη Συμμετοχή

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Ανάπτυξη, προαιρετικής αυτοαπογραφής επιχερήσεων εμπορίας και μεταποίησης/επεξεργασίας αγροτικών-αλιευτικών προϊόντων, σε ηλεκτρονικό κατάλογο, στη σελίδα του ΥΠΠΑΤ για την άμεση πρόσβαση αγροτών, επιχειρήσεων, υπηρεσιών, σε βασικά στοιχεία επικοινωνίας και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εκτύπωση επιβεβαίωσης εγγραφής.

Προαιρετική, ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, (καταχώρηση/επικαιροποίηση), σε ηλεκτρονικό κατάλογο, προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, στοιχείων επιχειρήσεων εμπορίας και μεταποίησης/επεξεργασίας αγροτικών, αλιευτικών προϊόντων (με δυνητικά πεδία συμπλήρωσης): επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, αριθμός ΓΕΜΗ, προσδιορισμός δραστηριότητας (εμπορία-Α’ αγοραστές, Β’ αγοραστές, μεταποίησης/επεξεργασία, παραγωγός), κατηγορία/είδος αγροτικού προϊόντος, στοιχεία επικοινωνίας, (τηλ μειλ, ταχ. δ/νση) και ενδεχομένως και άλλων, με ευέλικτο
τρόπο παρουσίασης. Δυνατότητα εκτύπωσης επιβεβαίωσης εγγραφής.

Σε επόμενο στάδιο, διασύνδεση στοιχείων αυτό-απογραφής με άλλες βάσεις δεδομένων (Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, μητρώο πρώτων αγοραστών τομέα αλιείας-Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιείας, Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ), για την καταχώρηση και ενημέρωση του καταλόγου, μετά από έγκριση των αυτο-απογραμμένων.

Πρόσβαση: Σε αγρότες, επιχειρήσεις και δημόσιες Υπηρεσίες, (με τη χρήση κωδικών taxisnet εγγραφής στο μητρώο αγροτών, ΓΕΜΗ, και υπάλληλοι αρμοδίων Υπηρεσιών).

Οφέλη:

Δημοσιότητα της εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, με πρόσφορο και επιθυμητό τρόπο. Συνεισφορά, στην ταχεία εξυπηρέτηση, πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα, αγροτών, επιχειρήσεων, στην πληροφόρηση των αρμόδιων Υπηρεσιών, στη ασφάλεια των συναλλαγών, στην περαιτέρω αξιοποίηση άλλων βάσεων δεδομένων.

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading...
πριν 4 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε