Πλαίσιο συμμετοχής

‘Οροι χρήσης

«Πλαίσιο Αρχών | Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση
Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των προτάσεων και σχολίων που καταχωρίζουν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που φιλοξενούνται στον ιστότοπο http://hello.crowdapps.net/participation-crete .Το http://hello.crowdapps.net/participation-crete δεν ταυτίζεται με το περιεχόμενο που αναρτάται ως σχόλιο, πρόταση ή ερώτηση σε αυτόν τον ιστότοπο και ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτό. Προτάσεις, ερωτήσεις, σχόλια υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αντιτίθενται στους παρακάτω όρους χρήσης, μπορεί με ευθύνη του διαχειριστή του ιστότοπου να διαγράφονται δίχως προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν θίγεστε από κάποια καταχώριση αυτού του ιστοτόπου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, χωρίς καθυστέρηση, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εδώ http://hello.crowdapps.net/participation-crete/contact.

Όροι χρήσης σχετικά με τη Συμμετοχή στη διαβούλευση

Η επιτυχία της δημόσιας διαβούλευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και εγκυρότητα των σχολίων και προτάσεων. Για τον λόγο αυτό:

Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο http://hello.crowdapps.net/participation-crete.
Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το http://hello.crowdapps.net/participation-crete ως καταχρηστικός.

Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του http://hello.crowdapps.net/participation-crete.
Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».»