< Όλα τα θέματα

Φωτισμός

Ο φωτισμός επί της Σοφοκλή Βενιζέλου στο ύψος του στρογγυλού σχολείου δεν λειτουργεί εδώ και ένα μηνα περίπου. Το ίδιο ισχύει και για την Πριάμου. Ενημερώστε με για την ημερομηνία αποκατάστασης