< Όλα τα θέματα

Φωτισμός

Στη Οδό Θάλειας οι κολώνες που βρίσκονται όπως αναβαινοτμε από Αγ Δημητρίου στη γωνία
Παπάγου Θάλειας στη αριστερή πλευρά (έξω από εταιρεία Νικήτα και η αμέσως προηγούμενη) δεν Ανάβουν.
Παρακαλώ όπως επιλυθει