< Όλα τα θέματα

ΣΒΗΣΤΑ ΦΩΤΑ ΔΡΟΜΟΥ

Καλή σας μέρα! Σε όλη την οδό Λευκών Ορέων μέχρι την οδό Κακαβιάς, ο δημοτικός φωτισμός το βράδι 13 προς 14 Σεπτεμβρίου 2020 ήταν εκτός λειτουργίες. Παρακαλώ για τις απαιτούμενες ενέργειες σας.