< Όλα τα θέματα

ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Σε όλη την οδό Λευκών Ορέων και μέχρι τη συμβολή με την οδό Πωγωνίου, όλος ο δημοτικός φωτισμός στις κολώνες είναι σβηστός για 2η βραδιά!