< Όλα τα θέματα

Καμμένη λάμπα

Καμμένη λάμπα του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην συμβολή των οδών 25 Μαρτίου 100 και Πελοποννήσου