< Όλα τα θέματα

καμμένη λάμπα

Χαίρετε
Επι της οδού Κισσάμου 21 και Ηφαίστου γωνία δεν λειτουργεί
ο φωτισμός (πιθανότητα καμμένη λάμπα)
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες
Ευχαριστώ