< Όλα τα θέματα

Καμμένη λάμπα

Σοφούλη και Λουκιανού γωνία μπροστά στο Μάρκετ ιν έχει καεί η λάμπα!

Ευχαριστώ