< Όλα τα θέματα

ΚΑΜΕΝΗ ΛΑΜΠΑ

Παρακαλώ για την αντικατάσταση λάμπας του δημοτικού φωτισμού στην οδό ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ στον αριθμό 26.
Ευχαριστώ!