< Όλα τα θέματα

Αντικατάσταση λάμπας

Παρακαλώ όπως αντικατασταθεί η λάμπα Αγωνιστών Πολυτεχνείου 60 και Κερασούντος. Ανάβει περιοδικά, περισσότερο είναι σβηστή. Αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ευχαριστώ
Ευγενία Μπίνιου