Μέγιστο όριο φωτογραφιών: 10ΜΒ
Επιτρεπτές μορφές αρχείου: .png, .gif, .jpg, .jpeg

(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 & Ν.4624/2019 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων)

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.