Να γίνουν δράσεις για επιχειρηματικότητα!

Θέλω να μαθαίνω για τα δεδομένα του Δήμου

Θέλω να μαθαίνω νέα για επιχειρηματικότητα και καινοτόμια!