πότε θα γίνει η παρουσίαση των νέων εφαρμογών του site
του Δήμου

Δήμαρχε θέλουμε το γήπεδο ποδοσφαίρου στο Μόδι! Πότε θα ολοκληρωθεί;;

Δήμαρχε θέλουμε περισσότερους καδους ανακύκλωσης

Θέλω να γίνονται περισσότερες δράσεις δια βίου μάθησης και κατάρτισης ενηλίκων στο Δήμο!

Δωρεάν wifi σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους!

Να γίνουν δράσεις για επιχειρηματικότητα!

Θέλω να μαθαίνω για τα δεδομένα του Δήμου

Θέλω να μαθαίνω νέα για επιχειρηματικότητα και καινοτόμια!