τοποθέτηση ειδικών ραμπών για πρόσβαση παντού

11/02 @ 6:50

ηλεκτρονική ενημέρωση  για εξέλιξη αιτημάτων των πολιτών  

11/02 @ 6:49

ηλεκτρονική διευθέτηση αιτημάτων από τους πολίτες

11/02 @ 6:48

μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα – εμβολιασμός και στείρωση

11/02 @ 6:47

εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον

11/02 @ 6:47

Θέλουμε περισσότερα σημεία με δωρεάν internet

11/02 @ 6:44

περισσότεροι κάδοι ανακύκλωσης

11/02 @ 6:41

καθαριότητα σε όλες τις σχολικές μονάδες

11/02 @ 6:41