Δημιουργία λεξικού με Φορείς Ψυχικής υγείας και άλλους ανά δήμους σε ιστοσελίδα

Συμβουλευτική υπηρεσία για να βοηθήσουμε παιδιά των ΡΟΜΑ να σπουδάσουν.

Δημιουργία πλατφόρμας για τη κατάθεση αιτημάτων προς Φορείς Ψυχικής Υγείας