Η πλατφόρμα μας δίνει δύο επιλογές στους πολίτες και σε όσους εκπροσωπούν κάποιο φορέα (πχ επαγγελματική ένωση, επιμελητήρια, συλλόγους, σωματεία, ΜΚΟ κ.α.):

α) Να σχολιάσουν κάποια πρόταση, πρωτοβουλία ή απόφαση της Περιφέρειας (“Μπες στο Διάλογο”) ή

β) Να εισαγάγουν κάποια ιδέα, πρόταση ή να επισημάνουν κάποια προβλήματα που θεωρούν αυτοί σημαντικά, ώστε η Περιφέρεια να τα λάβει υπόψιν της (“Στείλε ιδέες και προτάσεις”)

Πιο συγκεκριμένα:

1η Επιλογή: Μπες στο διάλογο

 1. Στην αρχική σελίδα επιλέγετε κάποια από τις διαβουλεύσεις που είναι σε εξέλιξη
 2. Επιλέγετε “Μπες στον διάλογο”
 3. Μελετήστε τα κείμενα, το συνοδευτικό υλικό για το θέμα προς διαβούλευση, καθώς και τους κανόνες διαλόγου
 4. Επιλέγετε “Είμαι Πολίτης” αν εκπροσωπείτε τον εαυτό σας ή “Εκπροσωπώ Φορέα” αν εκφράζεστε εκ μέρους κάποιου συλλογικού φορέα, οργάνου, ομάδας πολιτών κλπ.
 5. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της φόρμας και καταγράφετε την πρότασή σας πατώντας “Υποβολή”
 6. Η πρότασή σας ελέγχεται πριν δημοσιευτεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσίευσης
 7. Η πρότασή σας δημοσιεύεται και μπορούν να τη διαβάσουν/σχολιάσουν και άλλοι πολίτες
 8. Η Περιφέρεια συντάσσει έκθεση διαβούλευσης

 

2η Επιλογή: Στείλες Ιδέες και Προτάσεις

 1. Στην αρχική σελίδα επιλέγετε επιλέγετε “Στείλε Ιδέες και Προτάσεις”
 2. Επιλέγετε “Είμαι Πολίτης” αν εκπροσωπείτε τον εαυτό σας ή “Εκπροσωπώ Φορέα” αν εκφράζεστε εκ μέρους κάποιου συλλογικού φορέα, οργάνου, ομάδας πολιτών κλπ.
 3. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της φόρμας και καταγράφετε την ιδέα σας πατώντας “Υποβολή”
 4. Η πρότασή σας ελέγχεται πριν δημοσιευτεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσίευσης
 5. Η πρότασή σας δημοσιεύεται και μπορούν να τη διαβάσουν/σχολιάσουν και άλλοι πολίτες
 6. Η Περιφέρεια συντάσσει έκθεση διαβούλευσης