Ολοκληρώθηκε: #Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό παραχώρησης και λειτουργίας Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Περιεχόμενο Διαβούλευσης

Ο κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού του Καλλικρατικού Δήμου Καβάλας.

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν