Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση για τον Καθορισμό ωραρίου φορτοεκφόρτωσης σε οδούς του κέντρου του Δήμου Καβάλας

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Περιγραφή

Με αφορμή την υλοποίηση του έργου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση, ώστε να αποφορτιστούν οι οδοί του κέντρου τις πόλης από παράνομες ολιγόλεπτες καθυστερήσεις εξαιτίας ελιγμών, διπλοπαρκαρισμάτων κ.α., για τις ανάγκες φορτοεκφόρτωσης, η υπηρεσία προτείνει τον καθορισμό ωραρίου φορτοεκφόρτωσης βασιζόμενη στις κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν συνταχθεί μέχρι σήμερα καθώς και στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους εμπλεκόμενους.

Οι πολίτες συζητούν και αποφασίζουν

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν