Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση για τον Καθορισμό ωραρίου φορτοεκφόρτωσης σε οδούς του κέντρου του Δήμου Καβάλας

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Περιεχόμενο Διαβούλευσης

Με αφορμή την υλοποίηση του έργου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση, ώστε να αποφορτιστούν οι οδοί του κέντρου τις πόλης από παράνομες ολιγόλεπτες καθυστερήσεις εξαιτίας ελιγμών, διπλοπαρκαρισμάτων κ.α., για τις ανάγκες φορτοεκφόρτωσης, η υπηρεσία προτείνει τον καθορισμό ωραρίου φορτοεκφόρτωσης βασιζ[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν