Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου "Πυθαγόρας"

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Περιγραφή

Διαβούλευση του τροποποιημένου κανονισμού λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου "Πυθαγόρας" του Δήμου Καβάλας

Οι πολίτες συζητούν και αποφασίζουν

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν