Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Καβάλας

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Περιγραφή

Το Τμήμα Έκδοσης Αδειών ΚΥΕ του Δήμου Καβάλας συνέταξε το «Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς» του Δήμου μας, το οποίο θέτει σε Δημόσια Ανοιχτή Διαβούλευση.

Οι πολίτες συζητούν και αποφασίζουν

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν