Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Καβάλας

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Περιεχόμενο Διαβούλευσης

Το Γραφείο Αθλητικών θεμάτων που ανήκει στο Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Καβάλας συνέταξε το «Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων» του Δήμου μας, το οποίο θέτει σε δημόσια ανοιχτή διαβούλευση.

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν