Ολοκληρώθηκε: #Στρατηγικό σχέδιο (Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) 2015-2019

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
3

Περιγραφή

Πρόκειται για το έγγραφο που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει : α) το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου β) τα σχέδια δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής κατά την επόμενη πενταετία γ) την εξειδίκευση των δράσεων, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, δ) τον οικονομικό προγραμματισμό εσόδων και δαπανών και ε) τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος.

Θεματικές της διαβούλευσης

Οι θεματικές υπόκεινται στη διαβούλευση.

Οι πολίτες συζητούν και αποφασίζουν

  • 0Votes
  • 0Responses

Ιδέα: Δημιουργία calendar

Δημιουργία calendar οπου θα παρουσιάζεται το σύνολο των εκδηλωσεων που πραγματοποιούνται στη Καβάλα , στα πρότυπα της Βαρκελώνης

Σχολίασε 0
1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (12 Βαθμολογίες 3,08 από 5)
πριν 2 έτη


Σχόλια

Σχολίασε

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν