ΦΟΡΤΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑ OPEN BUDGET
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Υπηρεσία αξιοποίησης και
εξωστρέφειας των δεδομένων

ΠΙΝΑΚΑΣ OPEN BUDGET ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ




Προβολή ανοιχτών δεδομένων σε πίτες


Φίλτρο
Μορφή JSON     Μορφή EXCEL
