Μπορείς να αξιοποιήσεις άμεσα τις παρακάτω υπηρεσίες.

Online Deliberation

Οι πλατφόρμες διαβούλευσης θέτουν όλα τα θέματα από την πλευρά των πολιτών, συλλογικών φορέων και των τοπικών αρχών...

Crowdfunding

Πλατφόρμες συγκέντρωσης χορηγιών, δωρεών και χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών οργανισμών...

Post-it

Πλατφόρμες συλλογικών ideation κυρίως σε αρχικά στάδια με σκοπό την μετέπειτα συν-διαμόρφωση προτάσεων!

Projects @map

Πλατφόρμες απεικόνισης έργων & δράσεων σε χάρτη με αντίστοιχη κατηγοριοποίηση βάσει της πορείας εξέλιξης τους...

City agenda

Πλατφόρμες αναφοράς και συγκέντρωσης προβλημάτων, λύσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών από την πλευρά των πολιτών...

Social wi-fi

Αξιοποίηση ασυρμάτου δικτύου για εφαρμογές με έμφαση στον τομέα της εστίασης...

crowd GIS

Οπτικοποίηση γεωγραφικής πληροφορίας σε χάρτη

O engine

Πλατφόρμα ανοιχτής διάθεσης δεδομένων δημόσια

crowdashboard

Κωδικοποίηση και προβολή όλων των καίριων πληροφοριών σε ένα σημείο

openbudget

Προβολή και ανάλυση οικονομικών στοιχείων δημόσια

place API

Βελτίωση των παροχών τουρισμού μέσω περιεχομένου παραγόμενο από το πλήθος (user generated content)

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στο hello@crowdpolicy.com και τηλεφωνικά στο 2122134475