Τα CROWD APPS

Tα CrowdApps ειναι μια ολοκληρωμένη σουίτα cloud εφαρμογών της Crowdpolicy. Υποστηρίζουν την επικοινωνία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την συμμετοχικότητα και την εθελοντική προσφορά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Open Council

Η πλατφόρμα Open Council αποτελεί ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο για την καταγραφή θεμάτων και την ψήφισή τους. Η υπηρεσία βρίσκει εφαρμογή στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και βασικός στόχος της είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των τοπικών αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Crowdpolicy.
100

Αριθμός εγκαταστάσεων

12

Αριθμός Δήμων

3

Αριθμός Περιφερειών

19102

Αριθμός χρηστών

2391

Αρ. Συναλλαγών